1 procent

Podczas wypełniania PITów w 2012 roku będzie można przekazać 1% swojego podatku dla Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia.  Nasze Towarzystwo znalazło się w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.

RTW Bydgostia od dnia 04-02-2005 r. jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000056656.

Więcej informacji na ten temat Organizacji Pożytku Publicznego:
http://opp.ms.gov.pl
http://www.pozytek.gov.pl
http://www.jedenprocent.pl
http://www.pozytek.ngo.pl