Osiągnięcia medalowe na mistrzostwach Polski

Osiągnięcia medalowe wioślarek i wioślarzy LOTTO-Bydgostii na poszczególnych mistrzostwach Polski do 2016 roku:
Seniorzy – 283 zł, 202 sr, 189 br, razem 674
Młodzieżowcy – 91 zł, 72 sr, 70 br, razem 233
Juniorzy – 260 zł, 203 sr, 168 br, razem 631
Młodzicy – 25 zł, 25 sr, 25 br, razem 75
Weterani – 6 zł, 5 sr, 19 br, razem 30
Osoby niepełnosprawne – 16 zł, 6 sr, 2 br, razem 24
Razem – 681 zł, 513 sr, 473 br, razem 1667
+ Akademickie MP* – 34 zł, 24 sr, 18 br, razem 76
Razem – 715 złotych, 537 srebrnych, 491 brązowych, razem 1743
* – w latach 1995-2008 wioślarki i wioślarze, którzy studiowali na wyższych uczelniach startowali na Akademickich Mistrzostwach Polski w barwach LOTTO-Bydgostii.