Komunikat – Nadzwyczajne Walne Zebranie

Na podstawie § 25 statutu Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia Zarząd Towarzystwa zwołuje na dzień 24 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Pierwszy termin Zebrania godzina 17.00. Drugi termin zebrania godzina 17.30.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się wyłącznie w sprawie ustalanie wysokości składek członkowskich i ustalanie minimalnej kwoty wpisowego dla nowo przyjmowanych członków Towarzystwa.