Obsługa mediów społecznościowych – konkurs

W związku z ciągłym rozwojem klubu poszukujemy do współpracy firmy, która będzie dla nas wsparciem przy dotarciu do nowych odbiorców w mediach społecznościowych:

www.facebook.com/lottobydgostia
www.instagram.com/lottobydgostia
www.twitter.com/lottobydgostia
www.tiktok.com/@lottobydgostia
www.youtube.com/c/lottobydgostiabydgoszcz

Wybrana agencja będzie odpowiedzialna za:
a) działania zmierzające do kształtowania pozytywnego wizerunku klubu,
b) współprowadzenie oficjalnych profili w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube (3-5 lub 6-8 postów fb, ig tygodniowo, YouTube – opcja),
c) koordynację działań trenerów i zawodników klubu w mediach społecznościowych.

Realizacja usług ma ułatwić dotarcie z przekazem do różnych grup docelowych, takich jak uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice, byli wioślarze, osoby zainteresowane zdrowym życiem, rozwojem sportowym i czynnym wypoczynkiem w środowisku osób związanych ze sportami wodnymi (wioślarstwo, żeglarstwo morskie, kajakarstwo turystyczne).

Działania w social mediach mają również wspierać działania zarządu klubu związaną ze wspieraniem firm i instytucji z którymi klub współpracuje – minimum 5 postów miesięcznie.

Konkurs prowadzony jest w formie negocjacji w formule otwartej. Oznacza to, że oferty w nim mogą złożyć wszystkie zainteresowane firmy, a klub zaprosi do negocjacji tylko te, których oferty oceni najwyżej. Na etapie negocjacji omawiane będą m.in. szczegółowe warunki cenowe, uzupełnienie i doprecyzowanie przedmiotu konkursu oraz warunków realizacji umowy.

Szczegóły, cele:
• zwiększenie rozpoznawalności Klubu w mediach społecznościowych,
• zwiększenie liczby osób obserwujących i wchodzących w interakcje (facebook, instagram), budowa nowych zasięgów,
• przygotowanie strategii,
• opracowanie i odświeżenie spójnej identyfikacji wizualnej,
• zbudowanie profilu na Tik Toku i przygotowanie strategii działań,
• współprowadzenie strony www.bydgostia.org.pl zgodnie z linią przyjętą w mediach społecznościowych.

W ramach współpracy agencja może liczyć na wsparcie w postaci dostarczenia treści i materiału fotograficznego z wyjazdów, treningów, zawodów itd.
Szczegółowy zakres współpracy zostanie ustalony indywidualnie na podstawie wspólnie ustalonego harmonogramu działań.

Prosimy o przedstawienie wizji współpracy oraz zaproponowanie wynagrodzenia miesięcznego (brutto). Dopuszczamy złożenie oferty opcjonalnej (3-5 lub 5-8 postów tygodniowo, z YouTube lub bez) Istnieje możliwość podzielenia pracy na etapy – np. wdrożenie, prowadzenie.

Prosimy o przedstawienie minimum dwóch referencji potwierdzających minimum roczne doświadczenie w branży mediów społecznościowych.
Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 14 grudnia br. godz. 15.00 drogą e-mailową michal.zurawski@bydgostia.org.pl. Przewidujemy możliwość podpisania umowy na okres 1 roku – od 1 stycznia 2022 roku.