Przekaż 1,5% PIT na RTW Bydgostia

W połowie lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok. Zachęcamy, aby 1,5% podatku przekazać na rzecz Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia.

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli nadal rozwijać klub i wychowywać kolejne pokolenia sportowców.

Przekazanie 1,5% nie obciąża podatnika dodatkowymi kosztami. Środki można przekazywać na rzecz wybranych Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1,5% PIT na RTW Bydgostia?

Przekazanie 1,5% podatku za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT” jest bardzo proste. Informacja dotycząca Organizacji Pożytku Publicznego dostępna jest na głównym ekranie, po wejściu do usługi na portalu www.podatki.gov.pl.

Program „Twój e-PIT” wylicza kwotę 1,5% podatku na podstawie aktualnych danych. Wystarczy tylko wpisać odpowiedni numer KRS.

a) Jeśli w ubiegłym roku nie przekazałeś 1% podatku na żadną organizację, musisz wybrać numer KRS oraz wskazać cel szczegółowy.
b) Jeśli w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym przekazałeś 1% na rzecz danej organizacji, to w tegorocznym zeznaniu zostanie ona wskazana automatycznie. Możesz ją zmienić lub pozostać przy niej.

Dane:

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia
KRS: 0000056656

Sekcja wioślarska – cel szczegółowy: wioślarstwo
Sekcja turystyki kajakowej – cel szczegółowy: kajakarstwo
Sekcja żeglarstwa morskiego – cel szczegółowy: żeglarstwo

Termin na złożenie PIT mija ustawowo 30 kwietnia. Ponieważ jednak w 2023 roku dzień ten wypada w niedzielę, mamy czas do 2 maja.