Przekaż 1% podatku na LOTTO-Bydgostię!

Nadszedł czas rozliczania PIT. Zachęcamy, aby 1% podatku przekazać na rzecz Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia.

Państwa wsparcie pomoże rozwijać się klubowi, który od lat kształci kolejne pokolenia sportowców.
Przekazywanie 1% nie obciąża podatnika dodatkowymi kosztami. Środki można przekazywać na rzecz wybranych Organizacji Pożytku Publicznego.

Przekazanie 1% podatku za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT” jest bardzo prosta. Informacja dotycząca Organizacji Pożytku Publicznego dostępna jest na głównym ekranu, po wejściu do usługi na portalu www.podatki.gov.pl.
Program „Twój e-PIT” wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych. Wystarczy tylko wpisać odpowiedni numer KRS.
• Jeśli w ubiegłym roku nie przekazałeś 1% podatku na żadną organizację, musisz wybrać numer KRS oraz wskazać cel szczegółowy.
• Jeśli w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym przekazałeś 1% na rzecz danej organizacji, to w tegorocznym zeznaniu zostanie ona wskazana automatycznie. Możesz ją zmienić lub pozostać przy niej.
Termin na złożenie PIT mija ustawowo 30 kwietnia. Ponieważ jednak w 2022 roku dzień ten wypada w sobotę, mamy czas do 2 maja.

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia
KRS: 0000056656

Sekcja wioślarska – cel szczegółowy: wioślarstwo
Sekcja turystyki kajakowej – cel szczegółowy: kajakarstwo
Sekcja żeglarstwa morskiego – cel szczegółowy: żeglarstwo