run LOTTO-Bydgostia

Podczas zebrania zarządu klubu została podjęta decyzja o zmianie nazwy sekcji „turystyki”. Obecnie nazywa się ona sekcją „turystyki i rekreacji”. W ramach tej sekcji powstaje grupa „run LOTTO-Bydgostia”, która będzie zrzeszała osoby rekreacyjnie biegające i uczestniczące w imprezach masowych, które sport i rekreację traktują przede wszystkim jako rozrywkę, sposób na spędzenie wolnego czasu. Dla tej grupy zostały wykonane specjalne koszulki z logo „run LOTTO-Bydgostia”.

Osoby otrzymujące koszulki muszą spełniać następujące warunki:
– członkowie LOTTO-Bydgostia,
– opłacone składki członkowskie,
– rejestracja i opłacenie startowego w przyszłym biegu masowym lub potwierdzenie startu w takim biegu w ciągu ostatniego pół roku,
– nie mogą być czynnymi zawodnikami „LOTTO-Bydgostia”,
– zobowiązują się do wpisywania podczas rejestracji przynależności klubowej „LOTTO-Bydgostia”.
Dystrybucją koszulek zajmuje się trener Marian Drażdżewski. kontakt tel. 52 371-27-60; e-mail: bydgostia@bydgostia.org.pl

Grupa run LOTTO-Bydgostia na facebooku