Zarząd

Zarząd LOTTO-Bydgostia wybrany w dniu 23 listopada 2021r. na lata 2021-2024.

Anna Tataruch – prezes, wybrany w dniu 17 października 2023 roku
Waldemar Nowakowski – wiceprezes ds. sportowych
Michał Żurawski – wiceprezes ds. organizacyjnych
Włodzimierz Palmowski – wiceprezes ds. żeglarstwa morskiego
Agnieszka Głowacka – wiceprezes ds. turystyki
Aneta Bełka-Siemion – skarbnik
Leszek Lemańczyk – sekretarz
Tomasz Strychalski – zastępca sekretarza
Tomasz Żurawski – kronikarz
Daniel Bernatajtys – gospodarz taboru
Magdalena Fularczyk-Kozłowska – członek zarządu

Waldemar Malinowski – członek zarządu, wybrany w dniu 17 października 2023 roku