Zarząd

Zarząd LOTTO-Bydgostia wybrany w dniu 23 listopada 2021r. na lata 2021-2024.

Robert Sycz – prezes, wybrany w dniu 20 czerwca 2022 roku
Waldemar Nowakowski – wiceprezes ds. sportowych
Anna Tataruch – wiceprezes ds. finansowych
Michał Żurawski – wiceprezes ds. gospodarczych
Włodzimierz Palmowski – wiceprezes ds. żeglarstwa morskiego
Agnieszka Głowacka – wiceprezes ds. turystyki
Aneta Bełka-Siemion – skarbnik
Leszek Lemańczyk – sekretarz
Tomasz Strychalski – zastępca sekretarza
Tomasz Żurawski – kronikarz
Daniel Bernatajtys – gospodarz taboru
Magdalena Fularczyk-Kozłowska – członek zarządu