Szkolenie

Uprawianie wioślarstwa i jednoczesne zdobywanie i pogłębianie wiedzy – to jest możliwe. Dzięki współpracy klubu Bydgostia z wieloma szkołami wioślarz, wioślarka uprawiając sport może przejść całą ścieżkę edukacyjną od gimnazjum poczynając, a kończąc na studiach wyższych. Realizujemy to poprzez stworzenie wzorcowej piramidy edukacyjnej składającej się z następujących szkół i uczelni:
– XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego
– Technikum Mechaniczne nr 1 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. F. Siemieradzkiego w Bydgoszczy
– Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
– Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego