Usługi transportowe 2022 – konkurs

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia Bydgoszcz ogłasza konkurs na wykonanie usługi przewozu osób i sprzętu w sezonie 2022.

1. Konkurs prowadzony jest w formie negocjacji w formule otwartej. Oznacza to, że oferty w nim mogą złożyć wszystkie zainteresowane firmy, a klub zaprosi do negocjacji tylko te, których oferty oceni najwyżej. Na etapie negocjacji omawiane będą m.in. szczegółowe warunki cenowe, uzupełnienie i doprecyzowanie przedmiotu konkursu oraz warunków realizacji umowy ramowej.

2. Transport łodzi wioślarskich możliwy jest za pomocą przyczep będących własnością klubu. Ze względu na nietypowe wymiary sprzętu wioślarskiego i przyczep prosimy o zapoznanie się z ich konstrukcją (ważna maksymalna wysokość samochodu ciągnącego).
a) przyczepa wioślarska – CB 91514 – rok produkcji 2014 – dopuszczalna ładowność 340 kg – nacisk osi 7,35 kN – badanie techniczne do kwiecień 2022 – OC marzec 2022
b) przyczepa wioślarska – CB 80072 – rok produkcji 1994 – dopuszczalna ładowność 450 kg – badanie techniczne do kwiecień 2022 – OC ważne grudzień 2022
c) przyczepa podłodziowa motorówek CB 97577- rok produkcji 2019 – dopuszczalna ładowność 339 kg – nacisk osi 4,41 kN – badanie techniczne do w dowodzie wpis nie dotyczy – OC ważne do kwiecień 2022
d) przyczepa podłodziowa motorówek CB 97576 – rok produkcji 2019 – dopuszczalna ładowność 339 kg – nacisk osi 4,41 kN – badanie techniczne do w dowodzie wpis nie dotyczy – OC ważne do kwiecień 2022

3. Szczegółowy wykaz planowanych transportów w 2022 roku można otrzymać u kierownika klubu bydgostia@bydgostia.org.pl lub pod numerem telefonu 519 150 615.
Orientacyjna ilość transportów łodzi:
– Wielonek x 16-20
– Kruszwica x 16- 20
– Wiktorowo x 6
– Wałcz x 4
– Poznań x 6
– Troki x 1
– Berlin x1
– Zurich x 1
Orientacyjna ilość transportów osób:
Autobus
– Żabnica x 1
– Kruszwica x
– Wiktorowo x
– Wielonek x
– Poznań x
Busy 10 – 27 osobowe
– Kruszwica x
– Wiktorowo x
– Wielonek x
– Berlin x 1
– Troki x 1


4. Oferta cenowa powinna składać się z:
– wykazu posiadanych pojazdów z określeniem miejsc przewozowych. W przypadku samochodu ciągnącego przyczepy również wielkość miejsca załadunkowego.
– dokumentu potwierdzającego wysokość ubezpieczenia OC, AC i NW.
– cenę za 1 km przejazdu wraz ze wskazaniem rodzaju pojazdu oraz wskazaniem sposobu rozliczania korekty paliwowej (jako Cenę Wyjściową przyjmujemy cenę wg. tabeli PKN Orlen z dnia 03.01.2022 r. https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw)
– cenę za jedną godzinę postojową ze wskazaniem rodzaju pojazdu

5. Ewentualnie koszt noclegu kierowcy po stronie RTW Bydgostia lub inna propozycja oferenta.

6. Zamówienie na konkretny transport Klub zobowiązuje się wystawić co najmniej tydzień przed realizacją lub inna propozycja oferenta.

7. Termin wykonania usług od 01.02.2022 do 31.12.2022 r.

8. Oferty i zapytania należy składać do dnia 31.01.2022 godz. 15.00 na adres michal.zurawski@bydgostia.org.pl