Zawiadomienie

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia dnia 17 października 2023 r. o godzinie 17.00. w pierwszym terminie, w drugim terminie o godzinie 17.30 w sali towarzystwa przy ulicy Żupy 4 w Bydgoszczy.

W związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa RTW Bydgostia zarząd zawiadamia, iż zwołał na dzień 17 października 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia.

Jednocześnie informujemy, iż uprawnionymi do głosowania są pełnoletni członkowie, którzy na dzień zebrania posiadają opłacone składki. Kandydatury na stanowisko Prezesa można składać w sekretariacie – pokój nr 1 w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Żupy 4 w Bydgoszczy do czternastego dnia przed datą nadzwyczajnego Walnego zebrania.


Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia dnia 17 października 2023 r. o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, w drugim terminie o godzinie 17.30 w sali towarzystwa przy ulicy Żupy 4 w Bydgoszczy.

  1. Rozpoczęcie zebrania i powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie regulamin obrad i wyborów uchwalonego przez Walne Zebranie Członków RTW Bydgostia.
  3. Powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej oraz powołanie komisji mandatowej.
  5. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego zebrania.
  6. Sprawozdanie komisji mandatowej, potwierdzające liczbę uprawnionych do głosowania ws. wyboru prezesa towarzystwa (pełnoletni członkowie z opłaconymi składkami)
  7. Wybory Prezesa towarzystwa – w związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Towarzystwa.
  8. Wolne głosy wnioski.
  9. Odczytanie uchwał i wniosków.
  10. Zakończenie zebrania.