Komunikat

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia informuje, że Prezes Robert Sycz złożył rezygnację z zajmowania wyżej wymienionej funkcji z dniem 12 września 2023 r. Decyzja jest podyktowana względami osobistymi, a Zarząd Towarzystwa przyjął ją z pełnym zrozumieniem. Zarząd dziękuje Prezesowi, za ponad roczne sprawowanie stanowiska i zrealizowane w tym czasie działania.

Zgodnie ze statutem Towarzystwa bieżące zadania Prezesa przejęli pozostali członkowie Zarządu. Uruchomiono również proces wyboru nowego prezesa Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia.

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia