Zmarł Zdzisław Piętka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Zdzisława Piętki, kajakarza, turysty, w latach 1962-2008 kierownika sekcji kajakowej, a w latach 2008 do 2016 wiceprezesa ds. turystyki kajakowej Bydgostia. Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Społeczność Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego LOTTO-Bydgostia.

Pierwszy raz wsiadł do kajaka w dn. 02. czerwca 1960 r. Był komandorem grup polskich w Jugosławii, na Węgrzech oraz w Niemczech. Komandorem w Polsce był na XXV, XXX i XXXV Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Brdzie. Oprócz przepłynięcia rzek polskich był 7-krotnym uczestnikiem Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu.

Został odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką LOTTO-Bydgostia z Dwoma Diamentami.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!