Zmiana wysokości składek członkowskich

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości składek członkowskich oraz wpisowego dla nowo przyjętych członków klubu.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia zmienia od dnia 01.01.2023 wysokość składek członkowskich dla członków sekcji wioślarskiej na minimum 40 zł miesięcznie.
Dla emerytów nie korzystających z majątku klubowego i członków sekcji żeglarskiej i turystycznej wysokość składek pozostaje bez zmian. Sekcje turystyki i żeglarska są sekcjami samofinansującymi.
Wpisowe dla nowo przyjętych członków klubu wynosi dwukrotność składki miesięcznej.